fbpx

Autoreklama

Koniec autoreklamyChcąc chronić swoją markę na rynkach zagranicznych, szczególnie w Chinach – biorąc pod uwagę możliwość jej skopiowania – należy odpowiednio zadbać o rejestrację swojego znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku towarowego w Chinach jest bardzo zbliżona do polskiej czy europejskiej, jednakże, jak wszędzie, należy zapoznać się z chińskim czynnikiem występującym na tym rynku.

Artykuły o prawie chińskim:

  1. Prawo Chińskie – niezbędne wprowadzenie
  2. Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim
  3. Ochrona marki w Chinach – znak towarowy

Rodzaje znaków towarowych w Chinach

Prawo dot. znaków towarowych w Chinach przewiduje rejestrację każdego „widocznego” symbolu, jak np. słowo, logo, dźwięk, kolor czy znak 3D. Każdy z nich może składać się z jednego z tych elementów lub wielu.

Podobnie ma się sprawa w europejskim systemie dot. znaków towarowych, gdzie można zarejestrować każdy z powyższych.

Prawo chińskie mocno czerpie z przepisów europejskich, inspirując się nimi w każdym aspekcie, czy to dotyczącym znaków towarowych, kontraktów, czy zachowania poufności, o którym wspominałem poprzednio w artykule Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim – Prawo Chińskie.

Kiedy nie można zarejestrować znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego trwa w przybliżeniu od 12 do 18 miesięcy.

Tak jak w polskim i europejskim systemie, jeden znak towarowy musi różnić się od drugiego, nie wprowadzać w błąd odbiorców oraz nie może wprowadzać konfliktu prawnego w związku z przysługującymi prawami do znaku. W przypadku wystąpienia takiego braku różnic, znak towarowy nie będzie mógł być zarejestrowany.

Tak, jak ma miejsce wykupywanie domen znanych marek w Chinach, tak podobnie dzieje się na rynku znaków towarowych. Istnieją podmioty na rynku chińskim, które rejestrują u siebie znaki towarowe znanych zagranicznych marek, pomimo tego, że nie mają uprawnień do posługiwania się tym znakiem. Jest to częsta praktyka i nie stanowiła wcześniej, co do zasady, naruszenia „law in action” prawa chińskiego. Naruszeniem była sytuacja, gdy marka była już zarejestrowana w Chinach.

Jak już wspominałem w poprzednim artykule wprowadzającym do prawa chińskiego, rozumienie prawa „law in books” i „law in action” przez społeczeństwo zmienia się. Przykładowo, zaszły zmiany w przepisach dot. znaków towarowych, gdzie wskazane zostało, że nie może zostać zarejestrowany znak towarowy, który jest powszechnie znany (well-know trademark). Oczywiście czas pokaże, jak to prawo będzie dalej stosowane, ponieważ podmioty, o których wspomniałem wyżej, dalej istnieją i prowadzą swoją działalność na rynku z „sukcesem”.

Klasy Nicejskie w Chinach

Rejestrując znak towarowy, podobnie jak w Polsce i Unii Europejskiej w ogóle, należy wskazać klasy nicejskie, czyli zakres wykorzystania rejestrowanego znaku.

Co istotne, nie jest obowiązkowe to, by znak towarowy dotyczył oferowanych produktów i usług świadczonych na terenie Chin. Chińskie prawo nie wymaga, aby znak towarowy był wcześniej wykorzystywany albo był wykorzystywany po jego rejestracji.

W sytuacji, gdy znak towarowy zarejestrowany w określonej klasie nicejskiej zostanie wykorzystany przez podmiot trzeci w tej samej klasie, dojdzie do naruszenia prawa chińskiego – tak jak w Polsce i UE doszłoby do naruszenia naszych przepisów.

Formalności w rejestracji znaku towarowego w Chinach

Ochrona znaku towarowego trwa przez 10 lat.

Znak towarowy w Chinach może rejestrować wyłącznie:

  • osoba zainteresowana/uprawniony,
  • wyspecjalizowana agencja świadcząca takie usługi w Chinach.

Podmiot zagraniczny np. z Polski może również zarejestrować znak towarowy w Chinach, jednakże musi skorzystać z opcji drugiej, czyli wykwalifikowanej agencji posiadającej odpowiednie umocowanie do prowadzenia takich działań. Z taką agencją może w naszym przypadku jak najbardziej kontaktować się i prowadzić rozmowy polska kancelaria prawna.

Język chiński jest w Chinach językiem urzędowym – w związku z tym, wszelkie formularze i dokumenty dostarczane w języku obcym, muszą być tłumaczone na język chiński.

Jeżeli znak towarowy będzie rejestrowany przez Twój nowy podmiot chiński (chińska spółka), należy udzielić jej odpowiedniej licencji na taką okoliczność – w języku angielskim i chińskim.

Prawo autorskie w Chinach

Prawo autorskie jest kolejnym tematem, który warto poruszyć. Na ten moment, musisz wiedzieć, że prawo autorskie obowiązujące w Chinach, jest bardzo zbliżone do naszego polskiego prawa i tak jak zawsze, rozróżniamy w tym przypadku również prawo „law in books” i „law in action”. Prawo autorskie przysługuje z mocy prawa w chwili utrwalenia utworu, natomiast istnieje organizacja, w której można zarejestrować taki utwór. Więcej na ten temat napiszę przy następnej okazji.

Ciekawostki dotyczące znaków towarowych w Chinach

Sprawy sądowe dotyczące zagranicznych i chińskich marek spotkały między innymi takie marki jak Tesla, Apple czy XIAOMI.

Tesla musiała stanąć naprzeciw trolla znaków towarowych, który zarejestrował taki sam znak w Chinach. Tesla jako podmiot uprawniony musiała dochodzić swoich praw przed sądem chińskim. Sprawa została rozwiązana polubownie przez strony.

Rejestrując w Chinach naszą markę jako słowny znak towarowy, warto przetłumaczyć jej nazwę na chiński język. Zrobiła tak Coca-Cola, tłumacząc swoją nazwę jako „delicious happiness”, czyli po mandaryńsku „ke kou ke le”. Podobnie zrobiło Google jako „gu ge”, Pfizer „hui rui” (brilliant and auspicious).

Znaki towarowe w Chinach powinny mieć 3 litery i więcej. Jeżeli znak jakiejś marki składa się np. z jednej litery i ciągu cyfr, rejestracja może zostać odrzucona. Przykładowo, marka samochodu A4 (Audi) została odrzucona właśnie z tego powodu.

Warto zawrzeć odpowiednie umowy z podwykonawcami z Chin, takimi jak szwalnia, fabryka, produkcja, pośrednicy, którym zabroni się rejestracji podobnych znaków towarowych.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na a.szczudlo@skmlegal.pl

Podsumowanie

Jeżeli nie przeczytałeś całego artykułu, warto żebyś wiedział, że w Chinach istnieje instytucja rejestracji znaków towarowych. Zostały wdrożone odpowiednie przepisy na bazie przepisów europejskich, które mają być stosowane w praktyce.

Jako znak towarowy może być zarejestrowany każdy symbol, czy to logo, czy dźwięk, który wystarczająco odróżnia się od innych już zarejestrowanych znaków oraz nie wprowadza konfliktu w jego interpretacji przez odbiorców oraz oczywiście nie narusza obowiązujących przepisów lub interesów uprawnionego do tego znaku towarowego.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go proszę dalej w swoich sieciach społecznościowych.Autoreklama

Koniec autoreklamyArkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem prawnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody i newtech. Prowadzę wiele projektów edukacyjnych dla branży kreatywnej. Bezpłatnie dzielę się wiedzą na tym blogu i kilku innych (...) Możesz do mnie pisać na a.szczudlo@skmlegal.pl.

More Posts - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Instagram

Kurs on-line - 60 lekcji!

 

e-Akademia: Prawo dla kreatywnych

 

Wszystko, co musisz wiedzieć otwierając własną markę kreatywną. 

 

Poznasz m.in. niezbędne elementy każdej umowy, dowiesz się, czym różni się umowa o pracę, dzieło i zlecenie oraz jak się nimi prawidłowo posługiwać w obrocie. Będziesz umiał napisać swoją własną umowę z klientem lub kontrahentem, a także dostaniesz od nas kilka wzorów.

Kliknij i zobacz więcej!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Kliknij w ikonkę i poleć ten artykuł swoim znajomym :)

Skip to content