fbpx

Chcąc chronić swoją markę na rynku chińskim (w tym przed jej skopiowaniem) należy przede wszystkim zadbać o rejestrację swojego znaku towarowego.

Miejscowa procedura rejestracji znaku towarowego jest bardzo zbliżona do polskiej czy europejskiej, jednakże nie można zapominać o obecnym na tym rynku „czynniku chińskim”.

Artykuły o prawie chińskim:

  1. Prawo Chińskie – niezbędne wprowadzenie
  2. Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim
  3. Ochrona marki w Chinach – znak towarowy
  4. Odmowa rejestracji znaku towarowego w Chinach – co zrobić?

Rodzaje znaków towarowych w Chinach

Prawo dot. znaków towarowych w Chinach przewiduje rejestrację każdego „widocznego” symbolu, jak np. słowo, logo, dźwięk, kolor czy znak 3D. Każdy z nich może składać się z jednego lub wielu tych elementów.

Podobnie ma się sprawa w europejskim systemie dot. znaków towarowych, gdzie można zarejestrować każdy z powyższych.

Prawo chińskie mocno czerpie z przepisów europejskich, inspirując się nimi w każdym aspekcie, czy to dotyczącym znaków towarowych, kontraktów, czy zachowania poufności, o którym wspominałem poprzednio w artykule Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim – Prawo Chińskie.

Kiedy nie można zarejestrować znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego trwa w przybliżeniu od 12 do 18 miesięcy.

Tak jak w polskim i europejskim systemie, jeden znak towarowy musi różnić się od drugiego, nie wprowadzać w błąd odbiorców oraz nie może powodować konfliktu prawnego w związku z przysługującymi prawami do znaku. W przypadku wystąpienia takiego braku różnic, znak towarowy nie będzie mógł zostać zarejestrowany.

Zagraniczni przedsiębiorcy wchodzący na rynek chiński i chcący zarejestrować w tym kraju swój znak towarowy, niejednokrotnie spotykają się z odrzuceniem wniosku, gdyż okazuje się, że ich znak jest już zarejestrowany. W Państwie Środka istnieje bowiem zjawisko rejestrowania znaków towarowych zachodnich firm przez lokalne podmioty, które z reguły nie posiadają do tego żadnych uprawnień (na podobne zagrożenie narażone są także atrakcyjne domeny internetowe). Jest to dość częsta praktyka, która w dodatku nie stanowiła wcześniej, co do zasady, naruszenia „law in action” prawa chińskiego (do naruszenia dochodziło w sytuacji, gdy marka była już zarejestrowana w Chinach).

Jak już wspominałem w poprzednim artykule wprowadzającym do prawa chińskiego, rozumienie prawa „law in books” i „law in action” przez społeczeństwo zmienia się. Przykładowo, zaszły zmiany w przepisach dot. znaków towarowych, gdzie wskazane zostało, że nie może zostać zarejestrowany znak towarowy, który jest powszechnie znany (well-know trademark). Oczywiście czas pokaże, jak to prawo będzie dalej stosowane, ponieważ podmioty, o których wspomniałem wyżej, dalej istnieją i prowadzą swoją działalność na rynku z „sukcesem”.

Klasy Nicejskie w Chinach

Rejestrując znak towarowy, podobnie jak w Polsce i Unii Europejskiej w ogóle, należy wskazać klasy nicejskie, czyli zakres wykorzystania rejestrowanego znaku.

Co istotne, nie jest obowiązkowe to, by znak towarowy dotyczył oferowanych produktów i usług świadczonych na terenie Chin. Chińskie prawo nie wymaga, aby znak towarowy był wcześniej wykorzystywany albo był wykorzystywany po jego rejestracji.

W sytuacji, gdy znak towarowy zarejestrowany w określonej klasie nicejskiej zostanie wykorzystany przez podmiot trzeci w tej samej klasie, dojdzie do naruszenia prawa chińskiego – tak jak w Polsce i UE doszłoby do naruszenia naszych przepisów.

Formalności w rejestracji znaku towarowego w Chinach

Ochrona znaku towarowego trwa przez 10 lat i może być przedłużana o kolejne dziesięcioletnie okresy (wniosek o przedłużenie ochrony należy złożyć 6 miesięcy przed zakończeniem bieżącego okresu ochronnego). 

Znak towarowy w Chinach można zarejestrować m.in. w sposób:

  • samodzielnie (tylko w przypadku posiadania siedziby w Chinach);
  • poprzez wyspecjalizowaną agencję z siedzibą w Chinach lub w kraju pochodzenia uprawnionego;
  • poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Jeżeli uprawniony do znaku towarowego posiada swoją siedzibę w Chinach, może wystąpić o jego rejestrację samodzielnie. Warto jednak skorzystać przy tym z pomocy miejscowego rzecznika patentowego, który nie tylko zajmie się formalnościami, lecz może także przeprowadzić wstępne badanie, czy taki sam lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany.

W przypadku gdy uprawniony do znaku towarowego uzyskał jego rejestrację w urzędzie patentowym swojego kraju ojczystego, może rozszerzyć jego ochronę prawną na Chiny za pomocą rejestracji w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Powinien w tym celu wystąpić z wnioskiem do rejestrację międzynarodową znaku (za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego) i wskazać w nim kraje, w których chciałby uzyskać ochronę prawną. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, WIPO przekazuje go do krajowych urzędów patentowych – od tego momentu rozpoczyna się 18-miesięczny okres, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu. W przypadku gdy taki sprzeciw nie wpłynie lub nie zostanie uwzględniony, znak towarowy uzyskuje ochronę prawną we wskazanych państwach.

Można również skorzystać z kancelarii prawnej w Polsce, która pokieruje całą rejestracją przy współpracy z podmiotami miejscowymi posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

Prawo autorskie w Chinach

Prawo autorskie jest kolejnym tematem, który warto poruszyć. Na ten moment, musisz wiedzieć, że prawo autorskie obowiązujące w Chinach, jest bardzo zbliżone do naszego polskiego prawa i tak jak zawsze, rozróżniamy w tym przypadku również prawo „law in books” i „law in action”. Prawo autorskie przysługuje z mocy prawa w chwili utrwalenia utworu, natomiast istnieje organizacja, w której można zarejestrować taki utwór. Więcej na ten temat napiszę przy następnej okazji.

Ciekawostki dotyczące znaków towarowych w Chinach

Sprawy sądowe dotyczące zagranicznych i chińskich marek spotkały między innymi takie marki jak Tesla, Apple czy XIAOMI. Pierwsza z wymienionych marek musiała zmierzyć się przed chińskim sądem z trollem, który taki sam znak w Chinach (sprawę udało się ostatecznie załatwić polubownie). 

Rejestrując w Chinach naszą markę jako słowny znak towarowy należy pamiętać, że bez dodatkowej rejestracji w języku chińskim, ochrona obejmie jedynie zapis literami alfabetu łacińskiego. Chińską wersję znaku warto stworzyć także z tego względu, że lokalni konsumenci mają skłonność do tworzenia chińskich nazw obcojęzycznych marek, którymi posługują się na co dzień (przykładem takiego zjawiska na gruncie polskim jest francuska marka „Auchan”, w języku potocznym wymawiana niekiedy jako „oszołom”). 

Chińskie tłumaczenie słownego znaku towarowego może odzwierciedlać jego dosłowne znaczenie, brzmienie fonetyczne albo obie te rzeczy. Swoje znaki przetłumaczyły m.in. Coca-Cola, (tłumacząc swoją nazwę jako „delicious happiness”, czyli po mandaryńsku „ke kou ke le”), Google (jako „gu ge”) czy Pfizer („hui rui” – brilliant and auspicious). Jeżeli również zamierzasz pójść w ich ślady, warto, byś skorzystał w tej materii z pomocy lokalnej agencji marketingowej, czy odpowiedniego tłumacza. 

Znaki towarowe w Chinach powinny mieć 3 litery i więcej. Jeżeli znak jakiejś marki składa się np. z jednej litery i ciągu cyfr, rejestracja może zostać odrzucona. Przykładowo, marka samochodu A4 (Audi) została odrzucona właśnie z tego powodu. Warto zawrzeć odpowiednie umowy z podwykonawcami z Chin, takimi jak szwalnia, fabryka, produkcja, pośrednicy, którym zabroni się rejestracji podobnych znaków towarowych.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na a.szczudlo@skmlegal.pl

Podsumowanie

Jeżeli nie przeczytałeś całego artykułu, warto żebyś wiedział, że w Chinach istnieje instytucja rejestracji znaków towarowych. Jej zasady i przebieg określają odpowiednie przepisy, powstałe na bazie przepisów europejskich, które mają być stosowane w praktyce.

Jako znak towarowy może być zarejestrowany każdy symbol, czy to logo, czy dźwięk, który wystarczająco odróżnia się od innych już zarejestrowanych znaków oraz nie wprowadza konfliktu w jego interpretacji przez odbiorców oraz oczywiście nie narusza obowiązujących przepisów lub interesów uprawnionego do tego znaku towarowego.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go proszę dalej w swoich sieciach społecznościowych.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem prawnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody i newtech. Prowadzę wiele projektów edukacyjnych dla branży kreatywnej. Bezpłatnie dzielę się wiedzą na tym blogu i kilku innych (...) Możesz do mnie pisać na a.szczudlo@skmlegal.pl.

More Posts - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Instagram

Pin It on Pinterest

Skip to content