fbpx

Przedstawiamy najważniejsze zmiany i instytucje przewidziane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, obejmujące:

 • wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu;
 • zmiany w świadczeniu postojowym;
 • zmiany w mikropożyczce;
 • zmiany w zwolnieniu z ZUS;
 • ustawowe zwolnienie z sprzedaży i zamiany walut wirtualnych od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC);
 • elektroniczny formularz zapisu na akcje.

Na temat Tarczy Antykryzysowej 1.0 przeczytasz w artykule: Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze przepisy prostym językiem.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

 • przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza jest zagrożona na skutek ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 może ubiegać się o wsparcie przyznawane przez Agencję Rozwoju Przemysłu;
 • wsparcie polega na przyznaniu przedsiębiorcy instrumentu finansowego, m.in. pożyczki, gwarancji, poręczenia, w celu zapewnienia mu płynności finansowej;
 • wsparcie udzielane jest na podstawie umowy zawartej z ARP na wniosek przedsiębiorcy, który może być złożony drogą elektroniczną;
 • udzielone wsparcie podlega zwrotowi, a jego wypłata uzależniona jest od ustanowienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia.

Zmiany w świadczeniu postojowym

 • zniesienie górnego limitu przychodu osiągniętego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, po przekroczeniu którego świadczenie pierwotnie nie przysługiwało;
 • rozszerzenie kręgu osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uprawnionych do otrzymania świadczenia (mogą się o nie ubiegać osoby, które zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas przed dniem 1 lutego);
 • wprowadzenie możliwości otrzymania świadczenia więcej, niż jeden raz (max. 3 razy) jeżeli sytuacja materialna uprawnionego nie uległa poprawie (ponowna wyplata wymaga złożenia przez uprawnionego odpowiedniego oświadczenia).

Zmiany w mikropożyczce – rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania pożyczki o mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Zmiany w zwolnieniu z ZUS

 • poszerzenie kręgu uprawnionych do zwolnienia o płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (w takim przypadku zwolnienie obejmuje 50% należnych składek);
 • składki wpłacone za marzec przez podmioty objęte zwolnieniem, podlegają zwrotowi.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl

Ustawowe zwolnienie z sprzedaży i zamiany walut wirtualnych od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – do czasu wejścia zmian w życie, zwolnienie tego rodzaju transakcji z PCC następowało na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Możliwość dokonywania zapisu na akcje spółki akcyjnej za pomocą elektronicznego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – do czasu wejścia zmian w życie, formularz zapisu musiał mieć formę papierową.

Udostępnij ten artykuł dalej! Będziemy wdzięczni My oraz inne osoby, którym pomożesz!

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem prawnikiem. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody i newtech. Prowadzę wiele projektów edukacyjnych dla branży kreatywnej. Bezpłatnie dzielę się wiedzą na tym blogu i kilku innych (...) Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.

More Posts - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Instagram

Pin It on Pinterest

Skip to content