fbpx

Jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o dzieło? ZALEŻY, wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdziesz. Jednakże, tworząc rzeczy kreatywne, utwory, musisz zawierać umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – lub licencje.

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną opisaną w Kodeksie cywilnym w art. 627-646.

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konkretnie oznaczonego w niej dzieła. W naszej umowie dodatkowo, wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich. Teoretycznie, dzieło wtedy musi spełniać przesłanki utworu. Jednakże, jak już wiecie, często jest to trudne do ustalenia.

W praktyce, takie umowy są sporządzane nawet, gdy dzieło to nie podlega wcześniej omówionym przesłankom prawa autorskiego, a co za tym idzie, nie jest faktycznie utworem. To właśnie ona najczęściej występuje w codziennym obrocie w branży kreatywnej. W takim wypadku bez znaczenia jest tutaj, czy wykonane dzieło jest wykonaniem rzemieślniczym, czy może ma część twórczą – o czym dalej. 

Najważniejsze elementy umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Przeniesienie praw autorskich

Gdy uznaliśmy już, że nasze dzieło jest jednak utworem w świetle polskiego prawa, będziemy mogli w takim przypadku przenieść autorskie prawa majątkowe na inną osobę. Istnieje także możliwość udzielenia licencji, ale jest to zdecydowanie temat na osobny artykuł. 

Przyjmijmy w tym momencie, że przeniesienie jest bardziej odpowiednie ze względu na korzyści z niego płynące dla samego “chętnego”, a później klienta.

Przeniesienie oznacza, że wszystkie prawa do dzieła, na polach eksploatacji wymienionych w umowie, należeć będą do tej osoby. Tak więc będzie miał możliwość następnego rozporządzania nimi na rzecz klienta z którym sam zawarł, lub zawrze w przyszłości umowę.

Natomiast licencja upoważnia jedynie do korzystania z dzieła na określonych zasadach. Kolejnym pytaniem w tym momencie może być, czy musimy w ogóle operować prawami autorskimi? Odpowiedź jest prosta – tak – ponieważ przeniesienie własności do samego dzieła (egzemplarza) nie przenosi dodatkowo majątkowych praw autorskich. Wszystkie prawa będą dalej należeć do autora utworu.

Pewną ciekawostką może być również pytanie, co w wypadku, gdy dzieło utworem jednak nie jest? Jak już wcześniej wspomniałem, często jest to sprawą dyskusyjną i trudną do ustalenia na pierwszy rzut oka. Wtedy taki zapis dodawany jest w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami.

Bardzo ważną informacją jest to, że umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych musi być zawarta w formie pisemnej. Tak więc, wszystkie ustalenia wyłącznie w drodze mailowej nie będą miały mocy wiążącej. W takim wypadku zostanie udzielona jedynie licencja niewyłączna.

Przeczytaj także:
Czy umowa może być zawarta przez e-mail?
Czy można podpisać umowę na tablecie?
Czy muszę podać swoje dane osobowe w umowie?
Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło?

Równie istotnym jest dopełnienie wymogu określenia momentu przeniesienia praw oraz zaznaczenie pól eksploatacji, na jakich ma być publikowane owo dzieło. Często będzie to moment i rejony udostępniania, które powielą się z uzgodnieniami pomiędzy głównym twórcą a samym już klientem.

Przykładowe pola eksploatacji można znaleźć w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże, zalecam stosowanie prostej, lecz bardzo szczegółowej metody wpisywania pól np.: strona internetowa XYZ, fanpage fotografa XYZ.

Pamiętaj twórco! To działa na Twoją korzyść. Prawa na polach, które nie zostaną wymienione będą dalej należeć do Ciebie.

Autorskie prawa osobiste, należące do każdego z autorów utworu, nie są zbywalne i teoretycznie nie mogą być ograniczone. Jednakże, istnieje możliwość zaznaczenia w umowie, że strona nie będzie korzystała z prawa np. do oznaczenia autorstwa lub decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Poszukujesz kogoś, kto rozwiąże Twój problem?

Napisz do mnie na a.szczudlo@skmlegal.pl

 

Jeżeli pomogłem Ci, proszę udostępnij ten artykuł dalej. Masz wolną rękę do przekazywania go w ten sposób dalej! Możesz skorzystać też z kolorowych ikon poniżej.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem prawnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody i newtech. Prowadzę wiele projektów edukacyjnych dla branży kreatywnej. Bezpłatnie dzielę się wiedzą na tym blogu i kilku innych (...) Możesz do mnie pisać na a.szczudlo@skmlegal.pl.

More Posts - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Instagram

Pin It on Pinterest

Kliknij w ikonkę i poleć ten artykuł swoim znajomym :)