fbpx

Masz ciekawy pomysł. Chciałbyś w trakcie budowy biznesu podzielić się nim z kimś? Szukasz inwestorów lub po prostu wspólnika? Rozumiem, że boisz się, że Twoja koncepcji/pomysł na biznes zostanie wykorzystany. Z pomocą przychodzi Ci umowa o zachowaniu poufności.

Przeczytaj też: Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim – Prawo Chińskie

Nagranie wideo z YT:

Nagranie audio podcast:

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Celem umowy o zachowaniu poufności (zwanej także umową poufności, zobowiązaniem do zachowania poufności, NDA, CDA) jest uchronienie informacji poufnych przed ich ujawnieniem.
 2. Informacjami poufnymi są z reguły te, które przedstawiają wartość gospodarczą i nie zostały publicznie ujawnione, a ponadto podjęto odpowiednie działania w celu zachowania ich poufności (przesłanki te muszą być spełnione łącznie).
 3. Umowa o zachowaniu poufności powinna wyraźnie określać:
  • jakie informacje będą informacjami poufnymi;
  • w jakich okolicznościach Twój kontrahent może wykorzystywać informacje poufne;
  • sposób postępowania z informacjami poufnymi po zakończeniu współpracy.
 4. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy o zachowaniu poufności, powinieneś umieścić w niej postanowienia o karze umownej (pamiętaj, by zaznaczyć w niej możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kary).

Czym jest non-disclosure agreement?

Możecie spotkać się z kilkoma jej określeniami. Mamy umowy poufności, o zachowaniu poufności, zobowiązania do zachowania poufności, NDA, CDA, non-disclosure agreement, confidential disclosure agreement itd… Wszystko jednak sprowadza się do tego samego celu – do zachowania w poufności informacji, które chcesz strzec przed wyciekiem na zewnątrz.

Po co zawierana jest umowa o zachowaniu poufności?

Ponieważ lepiej zapobiegać, niż leczyć późniejsze konflikty. Po spotkaniu z potencjalnym partnerem chcesz zapobiec tzw. wyciekowi informacji.

Lepiej jest się wcześniej zabezpieczyć, niż później dochodzić swoich racji i żądać odszkodowania na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego. Taka sprawa będzie trudniejsza do rozwiązania, niż gdybyś odpowiednio wcześniej zawarł stosowną umowę o poufności. Umowę poufności możesz zawrzeć z pracownikiem, kontrahentem lub klientem.

Z czego składa się umowa o zachowaniu poufności

W umowie o zachowaniu poufności powinny znaleźć się postanowienia regulujące najważniejsze kwestie tego zobowiązania tj.:

1)  okoliczności w jakich zawierana jest umowa,
2)  zakres informacji poufnych:
a) szczegółowo rozpisane informacje, które będą uznane przez strony umowy za poufne,
b) ogólny zakres informacji uznawanych za poufne,
c) sposób oznaczania informacji poufnych,
3) obowiązki drugiej strony w stosunku do informacji poufnych,
4) czas obowiązywania poufności,
5) kary umowne.

Co zabezpieczamy w NDA

W umowach o zachowaniu poufności zabezpieczysz wszelkie informacje, które mają dla Ciebie walor poufnych. Informacjami poufnymi są z reguły te, które przedstawiają wartość gospodarczą oraz nie zostały publicznie ujawnione i przedsiębiorca podjął odpowiednie działania w celu zachowania ich poufności. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

W umowie należy wyraźnie sprecyzować jakie informacje będą informacjami poufnymi. Wypisanie tylko tych typowo ustawowych może okazać się niewystarczające. Co to dla Ciebie oznacza? Warto byłoby określić kilka przykładów takich informacji – a najlepiej wskazać je konkretnie np. dokumenty.

Jeżeli nie możesz tego zrobić na tym etapie, wskaż zakres informacji, które będą uznawane za poufne (jak np. organizacyjne, techniczne, finansowe) – oraz procedurę oznaczania informacji jako poufne (np. poprzez odpowiednią adnotację na dokumentach, w mailu itd.).

Pamiętaj, co często powtarzam na blogu, by ograniczać możliwość do dowolnej interpretacji , czy dana informacja jest dla Ciebie ważna i poufna.

Jak postępować z informacjami poufnymi w umowie NDA

Obowiązek postępowania z informacjami poufnymi to podstawa każdej umowy o zachowaniu poufności. W umowie należy określić w jakich okolicznościach mogą być wykorzystywane przekazywane informacje poufne. W końcu, co z tego, że sobie poplotkujecie, skoro niczego później nie będzie można rozwinąć poza spotkaniem? Trzeba zezwolić drugiej stronie na pewne działania. W końcu po to się z nią spotykacie – wszystko zależy od sytuacji, w której jesteście.

Wskaż także co stanie się z przekazanymi informacjami poufnymi po wykonaniu umowy głównej, rozwiązaniu z jakiegoś powodu umowy o zachowaniu poufności lub w ogóle po zakończeniu współpracy.

Zwróć uwagę szczególnie na poniższe kwestie:

 • sposób postępowania z uzyskanymi informacjami,
 • czy i komu druga strona może je udostępniać, 
 • opisz także procedurę zwrotu lub usunięcia informacji poufnych po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy lub na Twoje wezwanie.

Co nie jest informacją poufną

Zobowiązanie do zachowania poufności nie jest stosowane np. w przypadku, gdy:

 • informację przekazywano do publicznego odbioru;
 • otrzymane informacje były uprzednio znane kontrahentowi;
 • informacje, które nie zostały uznane za poufne;
 • informacje, których udostępnienie wymaga zgody ich właściciela (np. dane osobowe).

Co zrobić, gdy informacje poufne wyciekły

Razem z określeniem, czym są informacje poufne, powinieneś do umowy o zachowaniu poufności dodać odpowiednie kary umowne za naruszenie umowy/klauzuli o zachowaniu poufności. Powinny one stanowić nierozerwalną całość wraz z postanowieniami dotyczącymi zachowania poufności.

Kary umowne możesz powiązać z każdym zobowiązaniem niepieniężnym, czyli praktycznie z każdym postanowieniem znajdującym się w umowie o zachowaniu poufności. Zastosuj je zarówno w przypadku niewykonania, jak i wadliwego wykonania umowy.

Warto wiedzieć, że osoba zobowiązana do zapłaty kary umownej może żądać jej obniżenia (miarkowania) w pewnych przypadkach. Napisałem o tym więcej w artykule Jak ustalić wysokość kary umownej?

Natomiast, wtedy, gdy nie wskażesz kary umownej, masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na a.szczudlo@skmlegal.pl

Pamiętaj także, by zaznaczyć, że gdy taka kara umowa nie wystarczy na pokrycie szkody, będziesz mógł dochodzić większego odszkodowania. My prawnicy używamy w takim wypadku odpowiedniego sformułowania tj.: „odszkodowanie przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej”.

Przeczytaj też:
1)  Jak ustalić wysokość kary umownej? 
2) Milion sposobów, które ochronią Twój pomysł na biznes lub produkt. 

Przydał Ci się artykuł? Udostępnij go proszę dalej swoim znajomym w mediach społecznościowych. Możesz użyć do tego ikon poniżej.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem prawnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody i newtech. Prowadzę wiele projektów edukacyjnych dla branży kreatywnej. Bezpłatnie dzielę się wiedzą na tym blogu i kilku innych (...) Możesz do mnie pisać na a.szczudlo@skmlegal.pl.

More Posts - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn - YouTube - Instagram

Pin It on Pinterest

Skip to content