fbpx

W grudniu 2015 roku informowaliśmy Was o tym, że od dnia 30 listopada 2015 roku, adwokaci i radcowie prawni uzyskali nowe uprawnienie zawodowe. Mogą występować jako pełnomocnicy stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych.

Przy tej okazji warto wspomnieć, co może być znakiem towarowym.

Czym jest znak towarowy – definicja

Zgodnie z definicją ustawową, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym, może być w szczególności:

  • wyraz,
  • rysunek,
  • ornament,
  • kompozycja kolorystyczna,
  • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
  • a także (w co może trudno uwierzyć) melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, w zasadzie nie ma ograniczeń jeżeli chodzi formę w jakiej musi występować znak towarowy. Istotne jest jednak aby dawał się przedstawić graficznie i miał odróżniający charakter.

Rodzaje znaków towarowych

Znaki towarowe słowne

W tej formie znaki towarowe spotykamy najczęściej – może nim być np. logo, nazwa, marka konkretnego produktu, jak również slogan reklamowy.  Znaki słowne mogą być utworzone z dowolnej kombinacji słów, liter lub cyfr. Znak słowny nie musi być wymyślny, czy fantazyjny – może nim być słowo/kombinacja występujące w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że dla określonych towarów cechuje się tzw. zdolnością odróżniającą.

PRZYKŁAD: Adidas, Volvo, Herbalife, czy też wszystkim znane „Just do it”.

WAŻNE: Uzyskana w wyniku rejestracji znaku słownego ochrona skutkować będzie możliwością zakazania używania innym przedsiębiorcom chronionej nazwy lub nazwy podobnej niezależnie od użytej czcionki, kształtu, rozmiaru, czy np. koloru.

Znaki towarowe słowno-graficzne

Do tej formy zalicza się znaki, które stanowią kompilację słowa/wyrazu i grafiki. Najczęstszym przykładem takich znaków są logotypy, czy też np. wzory opakowań produktów.

PRZYKŁAD: 

pwm sprite orlen

WAŻNE: W odróżnieniu od znaków słownych, ochrona znaków słowno-graficznych nie rozciąga się na każdą możliwą formę znaku, tylko na konkretne odwzorowanie graficzne znaku. Nie oznacza to jednak, że niewielka zmiana grafiki znaku będzie wykluczała naruszenie naszych praw do znaku słowno-graficznego – za każdym razem badaniu podlegać będzie to, czy zachodzące między znakami towarowymi podobieństwo może prowadzić do wprowadzenia odbiorców w błąd.

Inne rodzaje znaków towarowych

  1. graficzne, np. ornamenty, grafiki, motywy które nie zawierają w sobie żadnych wyrazów. Ochronie podlega grafika niezależnie od elementów słownych.

PRZYKŁAD:

reebokmacos nn

  1. znaki przestrzenne – trójwymiarowe/ niepowtarzalny kształt lub wygląd towaru lub opakowania.

PRZYKŁAD:

toblerone perrier

  1. znaki towarowe dźwiękowe – mogą podlegać rejestracji, gdyż da się je przedstawić w postaci graficznej, np. nut.

PRZYKŁAD: krakowski hejnał mariacki

  1. pojedyncze kolory/zestawienia kolorów

PRZYKŁAD:

nivea la

Znak towarowy – zapach

Znakiem towarowym może być również zapach – pierwszy zapachowy znak towarowy to zapach świeżo skoszonej trawy.

Przeczytaj też: Ochrona nazwy i marki firmy bez rejestracji znaku towarowego.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Specjalizuję się w obsłudze branży kreatywnej i Fashion Law. Jestem zapaloną podróżniczką łączącą podróże ze swoją sportową pasją – kitesurfingiem (...) Możesz do mnie pisać na m.korol@skmlegal.pl.

More Posts

Pin It on Pinterest

Skip to content